Poprzedni konkurs

wyniki / results Vikersund K175 ⏱️ 30 min

Poprzedni konkurs

wyniki / results Planica K185 ⏱️ 30 min

Panel logowania

Logowanie

Chamonix K95

UWAGA! Po zalogowaniu się, rozpocznie się jedyna próba w zawodach. Kolejne próby nie będą brane pod uwagę.

WARNING! After logging in, the only attempt in the competition will begin. Next attempts will be ignored.

Rejestracja

Jeśli nie masz konta, zarejestruj się tutaj.

If you don't have an account, register here.

Pomoc

Upewnij się, że korzystasz z Edycji turniejowej. Pamiętaj o dodaniu w grze wylosowanego kodu po swoim nazwisku! Nowych graczy zachęcamy do zapoznania się z zasadami oraz poradnikiem wideo przed wzięciem udziału w zawodach.

Make sure you're using the Tournament Edition. Remember to include the generated code after your name in game! New players are encouraged to read the rules and watch the video tutorial first.

Po zalogowaniu się otrzymasz link do pobrania archiwum .zip z plikiem konkursowym. Po wykonaniu skoków spakuj pliki CUSTOMS.txt, SENDME.txtplik konkursowy (.sjc) do archiwum .zip lub .rar. Najlepsza nazwa dla paczki rar/zip to twój nick.rar/zip Na wykonanie wszystkich tych czynności masz 30 MINUT.

After logging in you'll receive a link to the .zip archive with the competition file. After making your jumps, compress CUSTOMS.txt, SENDME.txt, and competition file (.sjc) to a .zip or .rar archive. The best name for your rar/zip archive is your nick.rar/zip All of these actions have to be performed in 30 MINUTES.