Poprzedni konkurs

wyniki / results Lillehammer K120 ⏱️ 30 min

Obecny konkurs

zaloguj / login Chamonix K95 ⏱️ 30 min

Panel logowania

Rejestracja

Logowanie

Powrót do strony logowania

Back to the login page

Pomoc

Upewnij się, że korzystasz z Edycji turniejowej. Pamiętaj o dodaniu w grze wylosowanego kodu po swoim nazwisku! Nowych graczy zachęcamy do zapoznania się z zasadami oraz poradnikiem wideo przed wzięciem udziału w zawodach.

Make sure you're using the Tournament Edition. Remember to include the generated code after your name in game! New players are encouraged to read the rules and watch the video tutorial first.

Po zalogowaniu się otrzymasz link do pobrania archiwum .zip z plikiem konkursowym. Po wykonaniu skoków spakuj pliki CUSTOMS.txt, SENDME.txtplik konkursowy (.sjc) do archiwum .zip lub .rar. Najlepsza nazwa dla paczki rar/zip to twój nick.rar/zip Na wykonanie wszystkich tych czynności masz 30 MINUT.

After logging in you'll receive a link to the .zip archive with the competition file. After making your jumps, compress CUSTOMS.txt, SENDME.txt, and competition file (.sjc) to a .zip or .rar archive. The best name for your rar/zip archive is your nick.rar/zip All of these actions have to be performed in 30 MINUTES.